Info

Bij Swimcademy besteden we in een plezierige sfeer aandacht aan wedstrijdzwemmen. Hierbij komen zowel zwemtechniek als conditie aan bod.
Swimcademy heeft de beschikking over 5 trainers met KNZB bevoegdheid, die in overleg de trainingen verzorgen.
De zwemmers bepalen zelf hoever zij zich willen ontwikkelen in het wedstrijdzwemmen, in balans met hun persoonlijke wensen.

We trainen in zwembad de waterdam in Volendam:
Harlingenlaan 25, 1131 JP

Dit zijn onze trainingstijden:

Maandag:   van   21:00   tot   22:00
Woensdag:   van   20:30   tot   21:30 (banenzwemmen)
Zaterdag:   van   07:30   tot   08:30

Wij zijn permanent bezig met het onderzoeken van additionele en alternatieve trainingsfaciliteiten.

Bij de Swimcademy-ploeg is het niet verplicht om wedstrijden te zwemmen.
De wedstrijdzwemmers van Swimcademy kiezen zelf (met behulp van de trainers) in welke wedstrijden en op welke zwemnummers zij willen uitkomen.
De oudere wedstrijdzwemmers van Swimcademy kunnen tevens deel nemen aan masterwedstrijden (20+).
Swimcademy neemt als ploeg niet deel aan de KNZB-verenigingszwemcompetitie.

Heeft u vragen voor onze vereniging of wilt u bij ons komen zwemmen, stuurt u ons dan een mailtje.   (Contact-pagina)